>
#####

Kurumsal bütünlüğü bozmadan uygulanacak mekanın ihtiyacına çözüm olacak şekilde tasarım taslağı firmamıza sunulur.

Tasarım taslağı firmamız tarafından değerlendirilmek üzere firmamıza iletilir. Firmamızdan gelen istekler üzerinde gerekli revizeler yapılıp tekrar firmamızın onayına sunulur.

Slide

Tasarım sürecini tamamlayan standımız üretim bandına sevkedilir.

Sandımız üretime geçmeden önce standımızın görselleri firmamızla birlikte kararlaştırılarak baskı bölümününde üretime başlar.

Üretim aşaması başlayan standımız standımızda kullanılacak aksesuarların secilmesi ile birlikte artık kuruluma hazırdır.

Slide
Kurumsal
çözümler